PRODUKTER

MYKVANNSFILTER

For hardt vann.

RADONFELLE

For fjerning av radon.

UV ANNLEGG

Fjerner bakterier.

hydrofortanker

Nymonteringer og rehabilitering av eksisterende vannanlegg

jern & mangan

Avleiringer i sanitærporselen,
flekker på tøy.

HUMUS

Forårsaker gult vann og dårlig smak.

HYDROGENSULFID

Lukt/alunskifer.

PH ØKENDE FILTER

Nøytraliserer aggresiv kullsyre.